Allergi

Alla tycker vi väl om att ha rent och fint omkring oss. Att städa däremot tycker många av oss är mindre roligt. Därför är det viktigt att ha en bra och effektiv dammsugare.
Nya motorer har gjort att dagens dammsugare är betydligt energisnålare än äldre modeller. Trots detta har sugförmågan förbättrats. Tack vare bättre isolering bullrar dammsugarna också mindre.
 
Köpa ny dammsugare
Idag finns dammsugare av olika storlekar. Alltför stora dammsugare kan vara obekväma att använda och svåra att få in i städskåpet eller uppför trappan.
När du ska köpa ny dammsugare är det viktigt att titta på bl a motorns effekt, munstycken och filter.
 

Motoreffekt
Det finns i dag dammsugare med en motoreffekt på 300-900 watt. En effektiv dammsugare bör ha en motoreffekt på minst 900 W. Effekten är dock inte det enda avgörande för att dammsugare suger bättre, utan även munstyckenas utformning och filtersystemet påverkar.

Ju mer damm det är i dammsugarpåsen desto svårare har luftströmmen att ta sig igenom. Med en stark motor behålls sugeffekten längre.
 
Ny dammsugare -- bättre för din hälsa
Idag finns det flera nya dammsugare på marknaden med en ny typ av filter som bättre renar utblåsningsluften, S-klassfilter och HEPA-filter. Bra filter är extra viktig om man är känslig eller har olika allergiska besvär. Dammsugare med de nya filtren släpper igenom mellan 300--500 dammpartiklar medan en standard dammsugare släpper igenom så mycket som 180.000 partiklar!

Filtreringen i de modernaste dammsugarna är numera så effektiv att de kan användas som frånluftsrenare. De partiklar som svävar och virvlar runt i rummet tas upp via munstycket och merparten fångas i dammpåsen. Resterande partiklar fastnar i ett mikrofilter. Påsarna har tillslutningsmöjligheter för att minska dammutsläpp. Hushållsdammsugare ska normalt användas i torra lokaler inomhus. De klarar inte slipdamm och liknande, då filtret sätts igen och motorn blir för varm.

 

 
Allergi -- en folksjukdom
 
Över två miljoner svenskar har idag besvär med allergi och överkänslighet. Enligt Riksförbundet mot astma-allergi, är dålig städning, eller rättare sagt dåliga dammsugare, en av orsakerna. Dammallergi är ett problem som ökat kraftigt under de senaste åren. Det är egentligen inte dammet man är allergisk mot, utan det som finns i dammet -- kvalstret vars avföring är starkt allergiframkallande. Avföringen är inte större än 0,0003 mm!
Kvalstren lever av hudavfall från människor och husdjur och trivs bäst i varma och fuktiga miljöer (t ex i våra sängar). Tätare hus med dålig ventilation har gjort att kvalstren stortrivs i våra hem.

För att förebygga dammallergi ska du vädra och förbättra ventilationen. Dammsug madrasser och andra textilier i bostaden ofta och noggrant. Använd en dammsugare med S-klass filter eller Hepa-filter som fångar kvalsteravföring och andra partiklar ned till en storlek av 0,0003 mm. Andra dammsugare är inte lika täta och har filter som släpper igenom de mikroskopiskt små partiklarna ut i rumsluften igen. Pollenallergiker bör också dammsuga ofta samt använda en dammsugare med ett effektivt filtersystem. Undvik att öppna fönster under den värsta pollenperioden.
 

Praktiska finesser
Att man når överallt med dammsugaren är viktigt. Sladden bör vara minst 7 meter för att räcka till ett normalt vardagsrum.

Dammsugare med steglös justering av sugeffekten ger bäst resultat när du dammsuger mattor och andra textilier. Idag finns också dammsugare med sugautomatik, vilket innebär att dammsugare istället för att suga sämre när påsen börjar bli full, jobbar mer och behåller sugeffekten på samma höga nivå.  Ett rörskaft som kan regleras steglöst är praktiskt. Det gör det möjligt att ställa in den längd som bäst passar dig.
 

Handdammsugare
En handdammsugare är ett bra komplement till den vanliga dammsugaren. Motorn är svagare än på en vanlig dammsugare, men den är mycket praktisk när man snabbt vill få bort t ex sand eller smulor från släta ytor. Den drivs med batteri och laddas då den sitter i väggupphängningen.

 

Kontakta oss på 08-10 33 80 om ni har några frågor eller funderingar.
Dammsugarhuset AB         Drottninggatan 83A     111 60 Stockholm         Tel: +46 8 10 33 80         Fax: +46 8 10 34 70         Mobil: 0705 10 33 80